BABCZYŃSKI
GENEALOGIA RETEJO

 
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

       
   

Indekso al la genealogia retejo „Babczyński

 
  De Vanda

La genta nomo Babczyński (statistiko)

Ligiloj (Eŭropo • Genealogio • La gento Babczyński)

Galicio

 

 

Silezio

Genealogio de la gento Babczyński (familioj kronologie):

Lando Linio (la gentonesto) Nomvariantoj Jaroj Mapo Inaj branĉoj
Pollando Czerwionka (powiat Rybnik) Babczyński 1800-2000 Rybnik
kaj ĉirkaŭaĵo
 
Ukrainio Grodek Babczyński 1800-1946 Grodek kaj ĉirkaŭaĵo Demel
           

Familioj Babczyński en adreslibroj

Fotokroniko

Malnovaj dokumentoj

Praula tabelo de Antonina Babczyńska: a1 

Księga gości
Dalecy kuzyni
z Europy
Bonvenon !

Wanda Knobloch-Wojtakowska

 

Genealogia retejo Babczyński
Redaktoro: Edward Wojtakowski

  Edward Wojtakowski
Kontaktolingvoj: Esperanto kaj pola. Ni komprenas ĉefajn eŭropajn lingvojn, tamen flue parolas kaj skribas nur pole kaj esperante. Wanda estas idino de Antonina Babczyńska edziniĝe Demel (* ĉ. 1840 Gródek Jagielloński)

Wanda Knobloch-
Wojtakowska

  Nia adreso: skr. poczt. 312 (poŝtkesto), PL 50-950 Wrocław 68, Pollando
Skajpo: worsten
 

Edward
Wojtakowski
+48 (71)
788 18 05


Aktualigo: aprilo 2009

Bonvolu skribi al Vanda kaj Eduardo

Kodado: Unikodo UTF-8

Aktualizacja: kwiecień 2009

Napisz do Wandy i Edwarda

© Edward & Wanda 2006