Dalecy kuzyni z Europy
Witryna genealogiczna

Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс


Startpaĝoj (indeksoj) de regionaj rubrikoj: AlzacoBadenioBjelarusioBesarabioBohemioBukovinoGalicioGrandpolioKujavioKujavio-PomeranioLitovioLodzlandoLorenoLublinioLubuŝioMalgrandpolioMalsupra SilezioMazovioMazurioMoravioOkcidenta PomeranioOpollandoPalatinatoPodlaĥioPomeranioSanktakrucioSilezioSlovakioSubkarpatioSupra LuzacioSupra SilezioUkrainioVistula PomeranioVolinio Vurtembergo

Genealogiaj societoj kaj retejoj


Ĉeĥa Respubliko • Česká republika • Czechy

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze http://genealogie.cz/

Genea  http://www.genea.cz/genea/redakce.htm

Moravská genealogická a heraldická společnost  http://www.volny.cz/mghs/

Rodopisná Revue  http://www.volny.cz/trnkas/trnkas/Rodorevue.htm


Francio • France • Francja

• GeneaFrance http://www.geneafrance.org/

• GeneaNet http://www.geneanet.org/index.php3


Germanio • Deutschland • Niemcy

• Das deutsche genealogische Webverzeichnis http://www.ahnenforschung.net/

• Der deutsche Genealogie Server http://www.genealogienetz.de/

Verein für Genealogie in Nordwürttemberg e.V. http://www.genealogie-nordwuerttemberg.de/


Hungario • Magyarország • Węgry

x


Kanado • Canada • Kanada

Ontario Genealogical Society http://www.ogs.on.ca/

Quebec Family History Society http://www.cam.org/~qfhs/


Litovio • Lietuva • Litwa

x


Pollando • Polska

Genealogia Polska http://www.republika.pl/slucki/

Genpol http://www.genpol.com

Gento http://gento.free.ngo.pl

• PolandGenWeb site http://www.rootsweb.com/~polwgw/polandgen.html

Polgen  http://yakipl.republika.pl/polgen.html

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne (Pomerania Genealogia Societo)

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne http://eurogento.org  (Silezia Genealogia Societo)

Towarzystwo Genealogiczne „Worsten“ http://worsten.free.ngo.pl & http://gento.worsten.org


Slovakio • Slovensko • Słowacja

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť  http://www.genealogy-heraldry.sk/


Slovenio • Slovenija • Słowenia

x


Svislando • Schweiz / Suisse / Svizzera • Szwajcaria

La Société Genevoise de Généalogie http://www.gen-gen.ch/ (Ĝeneva Genealogia Societo)

• Schweizer Familienforschung auf dem Internet / Généalogie Suisse sur l'Internet / Genealogia Svizzera su Internet http://www.eye.ch/swissgen/


Ukrainio Україна • Ukraina

x


Usono • United States • Stany Zjednoczone

Poland Border Surnames http://maxpages.com/poland

Ukrainian Genealogical Society http://www.rootsweb.com/~ukrgs/index.htm


Aktualigo: marto 2008

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado: Unikodo UTF-8

Aktualizacja: marzec 2008

Please write to Worsten

© Worsten 2003