Dalecy kuzyni z Europy
Witryna genealogiczna

Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

Strony startowe (indeksy) działów regionalnych: AlzacjaBadeniaBesarabiaBiałoruśBukowinaCzechyDolny ŚląskGalicjaGórne ŁużyceGórny ŚląskKujawsko-pomorskieKujawyLitwaLotaryngiaLubelszczyznaLubuskieŁódzkieMałopolskieMazowszeWarmia i MazuryMorawyOpolskiePalatynatPodkarpackiePodlasiePomorskiePomorze NadwiślańskieSłowacjaŚląskŚwiętokrzyskieUkrainaWarmia i MazuryWielkopolskaWirtembergiaWołyń Zachodniopomorskie

Ŝtataj arkivoj / Archiwa państwowe
Statní archivy / Staatsarchive / State archives / Archivos del estado
Archives de l'état / Archivi dello stato

Pollando / Polsko / Polen / Poland / Polonia / Pologne / Polska / Польща

Witryna poświęcona archiwom państwowym w Polsce http://www.archiwa.gov.pl/indexpl.html

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie / The Head Office of State Archives, ul. Długa 6,
PL 00-950 Warszawa,
http://www.archiwa.gov.pl (pl),  http://www.archiwa.gov.pl/index.eng.html (en version),
e-mail:
ndap@archiwa.gov.pl

• •
 
Baza danych  o księgach metrykalnych „Pradziad“ http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php (pl)
Vital records and civil registers „Pradziad“ http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.eng.php (en version)
   
• •
 
Spis zespołów archiwalnych SEZAM http://www.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.html#info (pl)
Archival Holdings Registration System SEZAM http://www.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.eng.html#info (en)
   
• •
 
Inwentarze Zespołów Archiwalnych IZA http://www.archiwa.gov.pl/sezam/iza.html#info (pl)
Inventories of archival fonds IZA http://www.archiwa.gov.pl/sezam/iza.eng.html#info (en)
   
• • Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne http://www.archiwa.gov.pl/doors/rozpoczac.html
   
• • Typy źródeł wykorzystywanych do badań genealogicznych http://www.archiwa.gov.pl/doors/typy.html
   
• • Miejsca przechowywania dokumentacji http://www.archiwa.gov.pl/doors/ksiegi.html
   
• • Drzwi otwarte w archiwach państwowych http://www.archiwa.gov.pl/doors/drzwi.html
   
• •
 
Realizacja poszukiwań genealogicznych w archiwach państwowych http://www.archiwa.gov.pl/doors/realizacja.html
   
• •

 
Archiwum Główne Akt Dawnych  / Central Archives of Historical Records, ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa, http://www.archiwa.gov.pl/agad (pl), http://archiwa.gov.pl/agad/eng/index.eng.html (en version), e-mail: archagad@poczta.onet.pl
   
  • I Ty możesz zostać genealogiem http://archiwa.gov.pl/agad/genealogia/poradnik.html

• W poszukiwaniu zaginionych przodków http://archiwa.gov.pl/agad/genealogia/przodkowie.html

• Księgi metrykalne http://archiwa.gov.pl/agad/genealogia/ksmetr.html

• Kwerendy genealogiczne http://archiwa.gov.pl/agad/genealogia/form.html

• Cennik usług http://archiwa.gov.pl/agad/genealogia/ceny.html

Informacja o księgach metrykalnych z dawnych województw: lwowskiego, stanisławowskiego,    tarnopolskiego i wołyńskiego http://archiwa.gov.pl/agad/docs/akta.doc (pl)
   Root in eastern Poland http://archiwa.gov.pl/agad/docs/ansenew.doc (en version)
   
• •
 
Archiwum Akt Nowych / Archives of New Records, ul. Hankiewicza 1, PL 02-103 Warszawa, Internet: http://www.aan.pl, e-mail: sekretariat@aan.pl
   
• •
 
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej  / Archives of Audio Visual Records, ul. Hankiewicza 1,PL  02-103 Warszawa, +48 (22) 822-25-32, http://www.adm.ap.gov.pl/ e-mail: admpatek@post.pl

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Rynek Kościuszki 4, PL 15-426 Białystok, tel. +48 85 743 56 03, http://www.bialystok.ap.gov.pl/index1.html, e-mail: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl

• • Oddział w Łomży, Al. Legionów 36, 18-400 Łomża, tel. +48 86 47 35 301, e-mail: lomza@bialystok.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 65, PL-85-009 Bydgoszcz, tel. centrala (52) 322 96 76, http://www.bydgoszcz.ap.gov.pl/  (de, en, pl)

• • Oddział w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 58, PL 88-100  Inowrocław, tel. (052) 357- 64-44
• • Ekspozytura w Chojnicach

Archiwum Państwowe w Częstochowie, ul. Rejtana 13, PL 42-200 Częstochowa, tel. +48 (34) 363-89-31, fax +48 (34) 363-82-31 http://www.archiwa.gov.pl/mapa/czestochowa.html, e-mail: archiwumpanczwa@poczta.fm

Archiwum Państwowe w Elblągu (z siedzibą w Malborku), ul. Starościńska 1. skr. poczt. 94, PL 82-200 Malbork, , +48 (55) 272-33-64 w. 258, fax +48 (55) 272-24-56, http://www.archiwa.gov.pl/mapa/elblag.html, e-mail: archmal@box43.gnet.pl

 Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, skr. poczt. 401, PL 80-958 Gdańsk, +48 (58) 301-74-63; (58) 301-74-64, fax: +48 (58) 301-83-66, http://www.gdansk.ap.gov.pl/ (en, pl), e-mail: apgda@gdansk.ap.gov.pl

• • Informacja dla genealogów: http://www.gdansk.ap.gov.pl/zbiory/akta.php?akta=genealogiczne

 Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Złota 43, PL 62-800 Kalisz, tel. +48 (62) 757-35-91, http://www.archiwa.gov.pl/mapa/kalisz.html, e-mail: apkalisz@wp.pl

 Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, skr. poczt. 1, PL 40-145 Katowice 33, tel. +48 (32) 204-10-41, fax +48 (32) 204-32-96, http://www.archiwa.gov.pl/mapa/katowice.html, e-mail: apkat@interia.pl

• • Oddział w Bielsku-Białej, ul. Wapienicka 34/34a, PL 43-300 Bielsko-Biała, tel, +48 (33) 812-26-48
• • Oddział w Cieszynie, ul. Śrutarska 28, PL 43-400 Cieszyn, tel. +48 (33) 852-06-47
• • Oddział w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 8, PL 44-100 Gliwice, tel. +48 (32) 231-44-40
• • Oddział w Oświęcimiu, Muzeum Państwowe, Blok 1, PL 32-603 Oświęcim. tel. +48 (33) 843-12-37
• •
 
Oddział w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 2, PL 43-200 Pszczyna, tel. +48 (32) 210-35-60, http://www.pszczyna.pl/archiwum.html
• • Oddział w Raciborzu, ul.Opolska 5, PL 47-400 Racibórz, tel. +48 (32) 415-24-72
• • Oddział w Żywcu, ul. Świętokrzyska 50a, PL 34-300 Żywiec, tel. +48 (33) 861-28-17

Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Warszawska 17, PL 25-512 Kielce, tel. +48 /041/ 368-10-69 fax. +48 /041/ 344-38-20, http://www.kielce.ap.gov.pl/ (en, pl), e-mail: kancelaria@kielce.ap.gov.pl 

• •
 
Oddział w Jędrzejowie, Plac Kościuszki 19, PL 28-300 Jędrzejów, tel./fax. /0-41/386-19-96, jedrzejow@kielce.ap.gov.pl
• •
 
Oddział w Pińczowie, ul. Bat. Chłopskich 32, PL 28-400 Pińczów, tel./fax. /0-41/ 357-20-02, pinczow@kielce.ap.gov.pl
• •
 
Oddział w Sandomierzu, ul. Żydowska 4, PL 27-600 Sandomierz, tel./fax. /0-15/ 832-25-09, sandomierz@kielce.ap.gov.pl
• •
 
Oddział w Starachowicach, ul. Hutnicza 14, PL 27-210 Starachowice, tel./fax. /0-41/ 274-55-07, starachowice@kielce.ap.gov.pl

 Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, skr. poczt. 149, PL 75-950 Koszalin, fax +48 (94) 342-26-22, http://www.archiwa.gov.pl/mapa/koszalin.html, e-mail: apk3@polbox.com

• • Oddział w Słupsku, ul. W. Lutosławskiego 17, PL 76-200 Słupsk, tel. +48 (59) 842-23-2
• • Oddział w Szczecinku, ul. Parkowa 3, PL 78-400 Szczecinek, tel. +48 (94) 374-03-63

 Archiwum Państwowe w Krakowie, ul. Sienna 16. PL 30-960 Kraków, tel. centr. (12) 422-40-94, 421-37-33, 421-27-90 w.19, 21 fax (12) 421-35-44 http://www.archiwum.krakow.pl/  (en, pl)

• •
 
Oddział w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 3, PL 32-700 Bochnia, tel. (14) 612-21-07, http://www.igloonet.bochnia.pl/archiwum
• • Oddział w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 43, PL 33-300 Nowy Sącz , tel. (18) 442-06-59
• • Oddział w Nowym Targu, Os. Bór 10, PL 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 266-35-48
• • Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, PL 33-101 Tarnów Ekspozytura w Spytkowicach

Archiwum Państwowe w Lesznie, ul. Solskiego 71, PL 64-100 Leszno, tel: (65) 526-97-19, fax: 526-97-19,
email: info@archiwum.leszno.pl  apl34@wp.pl, www: www.archiwum.leszno.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13 (wejście od Pl. Katedralnego), PL 20-950 Lublin, tel.: (81) 53-280-71 lub 53-280-72, fax: 53-235-37, http://www.lublin.ap.gov.pl/ (en, pl), email: kanc@lublin.ap.gov.pl

• •
 
Oddział w Chełmie, ul. Partyzantów 40, PL 22-100 Chełm, tel.: (82) 56-428-63, email: od_chelm@lublin.ap.gov.pl
• • Oddział w Kraśniku, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, PL 23-210 Kraśnik, tel.: (81) 82-566-14
• • Oddział w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II 2,  PL 21-300 Radzyń Podlaski, tel.: (83) 35-200-70

 Archiwum Państwowe w Łodzi, pl. Wolności 1, PL 90-950 Łódź skr. poczt. 36, tel. centr. (42) 632-62-01, 632-62-02, fax (42) 632-02-11, http://www.archiwum.lodz.pl/, e-mail: kancelaria@archiwum.lodz.pl

• • Oddział w Pabianicach z siedzibą w Łodzi
• • Oddział w Sieradzu, ul. POW 5, PL 98-200 Sieradz, tel. (43) 827-16-42

 Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, PL 10-521 Olsztyn, tel. centrala (089) 527-60-96, (089) 527-60-97, fax (089) 535-92-72 , http://archiwa.gov.pl/olsztyn/ , e-mail: olsztyn@archiva.gov.pl

• • Oddział w Mrągowie, ul. Królewiecka 55, PL 11-700 Mrągowo, tel.  (089)  741-27-05
• • Oddział w Nidzicy, ul. Jagiełły 2a, PL 13-100 Nidzica, tel. (089) 625-33-14

 Archiwum Państwowe w Opolu, ul. Zamkowa 2, skr. poczt. 356, PL 45-016 Opole, tel. +48 (77) 454-40-75 i 76. fax +48 (77) 454-21-12, http://www.archiwa.gov.pl/mapa/opole.html, e-mail: sekretariat@archiwum.opole.pl

 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4, PL 97-300 Piotrków Trybunalski, tel./fax: 044/649-69-71, tel. 044/649-01-09 , http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl/ (de, en, pl), e-mail:kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

• •
 
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 120, PL 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel./fax: 044/724-65-70, 724 64 61, e-mail:archiwumtomaszow@poczta.fm

 Archiwum Państwowe w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b, PL 09-400 Płock, tel./fax +48/24/262-24-91, http://www.archiwum.plock.com/ (en, fr, pl), e-mail: archiwum@plock.com

• • Oddział w Kutnie, ul. Zamkowa 4, PL 99-300 Kutno, tel./fax (024) 253-39-81, e-mail: ap_kutno@plock.com
• •
 
Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38, PL 99-100 Łęczyca, tel./fax (024) 721-29-27, e-mail: ap_leczyca@plock.com

 Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, skr. Poczt. 546, tel: +48 (61) 852-46-01 do 03, fax: +48 (61) 851-73-10, http://www.poznan.ap.gov.pl/ , e-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl

• •
 
Oddział w Gnieźnie, ul. Jana III Sobieskiego 20, PL 62-200 Gniezno, +48 (61) 426-18-17, e-mail: gniezno@poznan.ap.gov.pl, e-mail: appog92@poczta.onet.pl
• •
 
Oddział w Koninie, ul. 3 Maja 78, PL 62-500 Konin, +48 (63) 246-71-32, +48 (63) 242-92-77, +48 (63) 246-74-56, e-mail: konin@poznan.ap.gov.pl, e-mail: appok54@poczta.onet.pl
• •
 
Oddział w Pile, ul. 3 Śniadeckich 31, PL 64-920 Piła, skr. Poczt. 231, +48 (67) 214-13-89, e-mail: pila@poznan.ap.gov.pl, e-mail: appop55@wp.pl

 Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4, PL 37-700 Przemyśl, tel. centr. (016) 670-35-38, tel./fax. 016 670-76-34, informacja archiwalna wew. 69, http://www.przemysl.ap.gov.pl/ (de, en, pl. ua), e-mail: archiwumprzemysl@c-net.pl

 Archiwum Państwowe w Radomiu, ul. Rynek 1, PL 26-610 Radom, tel. (048) 36-211-50, (048) 340-51-02, fax: (048) 340-51-01 http://www.radom.ap.gov.pl/, e-mail: kancelaria@radom.ap.gov.pl , pracownia naukowa: poszukiwania@radom.ap.gov.pl

 Archiwum Państwowe w Rzeszowie, ul.Bożnicza 2, PL 35-064 Rzeszów, tel. (017) 850-10-99, 852-93-50 fax 853-83-04, http://www.rzeszow.ap.gov.pl/

• • Oddział w Sanoku, Rynek 10, PL 38-500 Sanok, Telefon: (013) 4631999
• • Oddział w Skołyszynie (k. Jasła), PL 38-242 Skołyszyn, Telefon: (013) 4491096

 Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. Biskupa Świrskiego 2, PL 08-110 Siedlce, tel. (0-25) 63-225-74, fax. (0-25) 63-223-88, http://www.archiwumpanstwowe.siedlce.com/

 Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69, PL 16-400 Suwałki. Telefon/Fax: (0 --87) 566 21 67, http://www.suwalki.ap.gov.pl/, e-mail: archiwumi@suwalki.ap.gov.pl

• •
 
Oddział w Ełku, ul. Armii Krajowej 17A, PL 19-300 Ełk, Telefon/Fax: (0 -- 87) 621 43 45, email: elk@suwalki.ap.gov.pl

 Archiwum Państwowe w Szczecinie, ul. Św. Wojciecha 13, PL 70-410 Szczecin, tel. (091) 433-50-02, (091) 433-50-19, fax: (091) 434-38-96, http://www.szczecin.ap.gov.pl/

• •
 
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Grottgera 24/25, PL 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel/fax: (095) 722-79-68
• • Oddział w Płotach, ul. Zamkowa 2. PL 73-310 Płoty, tel. (091) 385-13-51
• • Oddział w Stargardzie Szczecińskim, ul.Basztowa 2, PL 73-110 Stargard Szczeciński, tel. (091) 577-56-76
• • Ekspozytura w Strzmielu, Strzmiele, PL 73-300 Łobez

 Archiwum Państwowe w Toruniu, Plac Rapackiego 4, PL 87-100 Toruń, tel. centrala (0-48)(0-56) 622-47-54; fax. (0-48)(0-56) 621-01-29, http://www.torun.ap.gov.pl/ (de, pl), e-mail: aptorun@poczta.onet.pl

• •
 
Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4. {L 87-800 Włocławek, tel./fax. (0-48) (0-56) 232-28-57, e-mail: apwloclawek@poczta.onet.pl

 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, ul. Krzywe Koło 7, PL 00-270 Warszawa, telefon: centrala: (0-22) 831-18-03, 831-00-46; 635-92-42/43; sekretariat/fax: 831-37-31, pracownia naukowa w. 114 http://warszawa.ap.gov.pl/intro.html, e-mail:  archiwum@warszawa.ap.gov.pl

• •
 
Oddział w Grodzisku Mazowieckim, ul. Poniatowskiego 14, PL 05-825 Grodzisk Mazowiecki, telefon: (0-22) 724-38-61/62, e-mail: apw.grodzisk@interia.pl
• •
 
Oddział w Łowiczu, ul. 3 Maja 1, PL 99-400 Łowicz, telefon/fax: (0-46) 837-39-86, e-mail: apw.lowicz@interia.pl
• •
 
Oddział w Mławie, ul. Narutowicza 3, PL 06-500 Mława, telefon/fax: (0-23) 654-33-09, 655-23-61, e-mail: apw.mlawa@interia.pl
• •
 
Oddział w Otwocku, ul. Górna 7, PL 05-400 Otwock, telefon: (0-22) 779-38-71, e-mail: href="mailto:apw.otwock@interia.pl" style="text-decoration: underline"> apw.otwock@interia.pl
• •
 
Oddział w Pułtusku, ul. Zaułek 22, PL 06-100 Pułtusk, Telefon/fax: (0-23) 692-34-97, e-mail:  apw.pultusk@interia.pl
• •
 
Ekspozytura w Nidzicy, ul. Jagiełły 2a, PL 13-100 Nidzica, telefon/fax: (0-89) 625-33-14, e-mail:  apw.nidzica@interia.pl

 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, PL 50- 215 Wrocław, tel: + 48 (71) 328 8101 - centrala, tel: + 48 (71) 328 83 95 - sekretariat, fax: +48 (71) 328 80 45, http://www.ap.wroc.pl/ (de, pl), e- mail: wroclaw@ap.wroc.pl

• •
 
Oddział w Jeleniej Górze ul. Podwale 27, PL 58- 500 Jelenia Góra, telefon: +48 (75) 752-42-08, fax: +48 (75) 752-42-08, e- mail: jelenia@ap.wroc.pl
• •
 
Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim Plac Kościelny 4, PL 57- 230 Kamieniec Ząbkowicki, telefon: +48 (74) 17-35-40, fax: +48 (74) 17-35-40, e- mail: kamienz@ap.wroc.pl
• •
 
Oddział w Legnicy, ul. Piłsudskiego 1, PL 59- 220 Legnica, tel/fax: +48 (0-prefix) 76 856 34 78, e- mail: legnica@ap.wroc.pl
• •
 
Oddział w Lubaniu, ul. Bankowa 6, PL 59- 800 Lubań, telefon: +48 (75) 722-23-00, fax: +48 (75) 722-23-00, http://www.bronimarkt.com.pl/ap_luban/, e- mail: luban@ap.wroc.pl
• •
 
Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, ul. Poniatowskiego 57, PL 58- 370 Boguszów- Gorce, telefon: +48 (74) 44-94-49, fax: +48 (74) 44-94-49, e- mail: boguszow@ap.wroc.pl

 Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A,  PL 22-400 Zamość, Tel. (84) 638-93-82, Fax (84) 639-23-35, http://www.archiwum.zam.pl/ (en, pl, ru), e-mail: archiwum@zam.pl

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie, ul. Pionierów Lubuskich 53, PL 66-002 Stary Kisielin, województwo lubuskie, Tel. (0-Prefix-68) 327 25 88, Tel./Fax. (0-Prefix-68) 320 96 95, http://www.zgora.pl/archiwzg/ (de, en. pl), e-mail: archiwzg@poczta.onet.pl

• •
 
Oddział w Wilkowie, PL 66-200 Wilkowo, województwo lubuskie, Tel./Fax (0-Prefix-68) 381 17 25,
e-mail: archiwzg@poczta.onet.pl
• •
 
Oddział w Żarach, Pl. Kardynała St. Wyszyńskiego 2, PL 68-200 Żary, Tel. (0-Prefix-68) 374 32 34,
e-mail: archiwzg@poczta.onet.pl


Arkivoj de Oficejoj pri la Civila Stato / Archiwa Urzędów Stanu Cywilnego

      W Polsce istnieje ponad 2300 gminych (miejskich) urzędów stanu cywilnego. Urzędy te w swych archiwach przechowują księgi metrykalne do stu lat wstecz. Księgi starsze są co roku przekazywane do odpowiednich archiwów państwowych. Księgi te nie są udostępniane do przeglądania. Można jedynie prosić o wydanie pełnego lub skróconego odpisu podając orientacyjną datę. Zazwyczaj pracownicy urzędu szukają danej zaszłości pięć lat do tyłu i pięć lat do przodu od podanej daty.

       Archiwum Zabużańskie przy Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście (ul. Smyczkowa 14, PL 02-678 Warszawa, tel. +48 (22) 847-48-21, fax: +48 (22) 847-88-36) posiada księgi metrykalne sprzed 1945 roku z byłych województw: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i wołyńskiego. W tym także pewną ilość ksiąg sprzed 1900 roku. Jeżeli się zna rok i miejscowość, można poprosić listownie o nadesłanie metryki chrztu, ślubu czy zgonu. W tym zespole akt nie ma jednak wszystkich parafii i lat.


Aktualizacja: marzec 2008

Napisz do Worsten

Kodowanie: Unikod UTF-8

Aktualigo: marto 2008

Bonvolu skribi al Worsten

© Worsten 2003